Haitor

Kalibrointipuomit ja painot momenttiantureiden kalibrointiin

Kalibrointipuomit ja painot momenttiantureiden kalibrointiin

Momentinmittausantureiden kalibrointiin tarkoitetut korkean tarkkuuden kalibrointipuomit ja painosarjat ovat maailman johtavan valmistajan Norbarin laboratoriossa kalibroituja

Tulosta tuotekortti Kysy tästä tuotteesta

Norbar kalibrointipuomit ovat momentinmittausantureiden ja mekaanisten momentin testilaitteiden staattista kalibrointia varten ja ne on suunniteltu niin, että mittaustulokseen vaikuttavat epävarmuustekijät tulevat minimoitua.

Kalibrointipuomeille suunnitellut vääntiöt on koneistettu korkeimman ISO 2725 vaatimuksen mukaisesti. Tämä minimoi välyksen puomin ja anturin välillä. Kuitenkin, anturin vääntiön toleranssien, asetelman yhdensuuntaisuusvirheen ja anturin kiertoelastisuuden vuoksi puomi vääjäämättä kiertyy vaaka-tasosta kuormitettuna. Sädepäädylliset kalibrointipuomien + / - 8 asteen päätykaaret on suunniteltu siten, että kalibroinnin tarkkuus ei kärsi edellä mainituista epävarmuustekijöiden vaikutuksesta.

Puomit ovat lisäksi suunniteltu niin, että kuormitus kohdistuu anturin vääntiön keskipisteeseen. Tämä minimoi anturin taipumisen ja parantaa samalla työturvallisuutta eikä puomi ei pääse putoaman anturilta lattialle

  • <0,02 %  mittau epävarmuus puomeja käytettäessä tarkoittaa korkeinta mahdollista kalibroinnin tarkkuutta
  • Myötä- ja vastapäivään käytettävissä
  • Vaihdettavissa olevat vääntiöt parantavat monipuolista käyttöä
  • Ei laakereista johtuvaa energianhäviötä kuormituksen aikana
  • Tasapainotettu kuorman niin, että anturiin välittyy maksimaalinen kuorma
  • Kalibrointipuomeja vääntömomenttialueelle 0,5 - 5000Nm

Antureiden kalibroinnissa yhdessä puomien kanssa käytetään painokiekkoja, joilla puomiin tuotetaan tarkasti tunnettu vetovoima.

  • Pienempi kuin < 0.04 % mittausepävarmuus takaa kalibroinnille korkeimman standardien vaatimusten mukaisen tarkkuuden
  • painojen kalibrointitarkkuus parempi ±0.01 %)

Lämpötilavalvottu tila on välttämätön kalibroitaessa momenttiantureita kalibrointipuomeilla.